Gezondheidscentrum Randweg is gevestigd in multifunctioneel centrum 't Slag. Hier zijn allerlei organisaties op het gebied van zorg en welzijn gehuisvest. Wij werken nauw met elkaar samen om u goede zorg en dienstverlening te bieden.

We zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer: 010 - 432 99 33. Klik hier voor een routebeschrijving naar het multifunctioneel centrum 't Slag.

Bij Gezondheidscentrum Randweg werken diverse zorgprofessionals nauw met elkaar samen om u de zorg te geven die u nodig heeft. Gezondheidscentrum Randweg heeft alles onder een dak: huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners (ook GGZ), oefentherapeute, specialist ouderengeneeskunde, diëtist, podotherapeut, arbo-arts, psycholoog, wijkverpleegkundigen en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Gezondheidscentrum Randweg biedt u:

Locatie ’t Slag
In het multifunctionele centrum zijn ook andere organisaties gevestigd op het gebied van zorg en welzijn, zoals: Benu apotheek, de Vraagwijzer, bibliotheek, Centrum voor jeugd en gezin (CJG), kinderdagverblijf De Maan, Ontmoetingscentrum Laurens en Thuiszorg Rotterdam.

Nieuwe patiënt?
U kunt zich nog inschrijven als nieuwe patiënt. Al onze huisartsen nemen nog nieuwe patiënten aan. Klik hier voor het inschrijfformulier. Vul het inschrijfformulier in, neem een kopie mee van uw (geldige) legitimatiebewijs en kom even langs om kennis te maken en de papieren in te leveren.
 

Toestemming
Om ervoor te zorgen dat onze patiënten ook 's avonds en in het weekend de beste zorg krijgen gaat het gezondheidscentrum via een beveiligd netwerk (Landelijk Schakelpunt) medische gegevens uitwisselen met huisartsenpost CHPR en regionale apothekers. De arts die u behandeld of de apotheker kan dan uw belangrijkste medische gegevens, bijvoorbeeld uw voorgeschiedenis of medicatiegebruik bij ons centrum opvragen. Deze gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en zullen strikt vertrouwelijk gebruikt worden. Dit kan alleen als u daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Graag ontvangen wij een ingevuld formulier. Dit mag u in onze brievenbus deponeren of afgeven bij de assistentes. Heeft u nog geen formulier? Door op onderstaande link te klikken, kunt u het formulier downloaden.

Toestemmingsformulier

Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp? Deze kunt u vinden op de website van VZVZ:  https://www.vzvz.nl


Gezondheidscentrum Randweg - Sandelingplein 16E - 3075 AG Rotterdam - T 010 432 99 33
bloeddrukmeterglaasje melksinaasappeljoggenstethoscoopkind op glijbaanpillen