Gezondheidscentrum Randweg vindt het belangrijk om haar patiënten regelmatig te bevragen over de zorg die zij levert. Wij doen dit door middel van een online enquête waar patiënten o.a. via hun emailadres voor worden uitgenodigd.
De uitkomsten van deze patiënttevredenheidsonderzoeken publiceren wij op de website. De uit de enquête gedestilleerde gegevens geven ons imput om aan kwaliteitsverbetering van onze zorg te werken. Verder geeft het inzicht in hoe de patiënten ons centrum beoordelen en biedt het ruimte voor verbetering.

Klik hier voor de resultaten van het Gezondheidscentrum

Klik hier voor de resultaten van de Fysiotherapie
Klik hier voor de resultaten van de Huisartsen
Klik hier voor de resultaten van POH-Somatiek
Klik hier voor de resultaten van POH-GGZ

 


NHG-Praktijkaccreditering

Gezondheidscentrum Randweg heeft ook dit jaar de NHG-Praktijkaccreditering afgesloten met goede evaluatie. Dat betekent dat wij ook het komende jaar geaccrediteerd zijn en drager blijven van het keurmerk.

Met de verlenging van het certificaat maken wij waar dat onze praktijk doorlopend werkt aan kwaliteitsverbetering en voldoet aan de eisen van de beroepsgroep. Een bijzondere prestatie en daar zijn wij trots op.

Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog medische patiëntgegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener, zoals uw huisarts.

Als uw zorgverlener is aangesloten bij het systeem dan zal hij u vragen of u akkoord bent dat uw gegevens kunnen worden uitgewisseld. Dit wordt via aan formulier geregeld. U kunt uw akkoord altijd weer intrekken.

Wilt u hulp bij het invullen van dit formulier kunt u dit samen doen met een medewerker van de Vraagwijzer. De Vraagwijzer zit op de eerste verdieping.

Gezondheidscentrum Randweg krijgt van haar cliënten een gemiddeld rapportcijfer van een 7.9. Dit is net zo hoog als het regionale gemiddelde.

Klik hier voor meer informatie over de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek.

 

Samen Een in Feijenoord ontvangt Eerstelijns Transformatieprijs van Jan van Es Instituut!

Samen Een in Feijenoord heeft  de ‘Eerstelijns Transformatieprijs’ van het Jan van Es Instituut ontvangen. Deze prijs is uitgereikt tijdens het jaarlijkse congres op vrijdag 3 november in Almere. Het Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk van de eerstelijnsgezondheidszorg.

Het congres van het Jan van Es instituut had dit jaar als onderwerp ‘Wijkgericht werken: de eerste lijn transformeert’. Zorg dichtbij huis wordt steeds belangrijker, het regeerakkoord onderstreept dit nog eens extra. De centrale vraag tijdens dit congres was dan ook hoe de transformatie van de eerste lijn naar wijkgericht werken tot stand moet komen.

In de ochtend waren er een aantal rondetafelgesprekken rondom dit thema en in de middag konden in twee sessies diverse workshops bezocht worden. Aan het eind van de middag werd teruggekeken op een boeiende en leerzame dag. Waarna overgegaan werd tot de afsluiting van de dag: de prijsuitreiking voor de prijs ‘Transformatie Eerste lijn’. 3 Projecten waren genomineerd, de Bruistuin in Arnhem, Samen Een in Feijenoord in Rotterdam en Gezamenlijk Gezond in Heecheterp-Schieringen waarvan aan  Samen Een in Feijenoord de prijs is toegekend.

De jury bestaande uit  Guus Schrijvers (oud-Hoogleraar Public Health UMC) (voorzitter), Marc Roosenboom (plv. directeur LVG) en Annette Pietersen (programmasecretaris ZonMw)  hebben  de inzendingen aan de hand van een aantal criteria beoordeeld. Deze criteria waren: een inzichtelijk beschreven proces, duidelijk omschreven doelstelling, innovatief, getuigen van ondernemerschap, aandacht voor diversiteit, mate van wijkgericht werken, betrokkenheid bewoners, elders te  implementeren, project is geëvalueerd, borging is gegarandeerd.

Twee projecten scoorden op al de criteria goed maar Samen Een in Feijenoord scoorde boven de andere genomineerde uit, omdat er tijdens het project ook veel aandacht aan evaluatie is besteed en er een onderzoek naar de toegevoegde waarde is verricht door  iBMG naar effecten van  Samen Een in Feijenoord. Omdat de jury ook gecharmeerd was van het project Gezamenlijk Gezond dat aan bijna alle voorwaarden voldeed, is dit project gehonoreerd met een aanmoedigingsprijs van €500,00. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door ZonMw.

De prijs, een bedrag ter waarde van €4.500,00 wordt door Samen Een in Feijenoord besteed aan de doorontwikkeling van de multimediale gezondheidstafel. Een voor de eerstelijn unieke en innovatieve methode om cliënten via een touch table informatie te geven én voor het beschikbaar stellen van de content aan alle eerstelijnscentra in Nederland. Deze multimediale gezondheidstafel is geplaatst in multifunctionele accommodatie ’t Slag in deelgemeente Feijenoord in Rotterdam.

Oud-Hoogleraar Public Health Guus Schrijvers reikte in het bijzijn van de congresgangers de prijs uit aan het  trotse team Mieke Reynen (projectmanager), Matine van Schie (Zorgimpuls en projectadviseur) en Yasna Tomala (projectleider).


Gezondheidscentrum Randweg - Sandelingplein 16E - 3075 AG Rotterdam - T 010 432 99 33
bloeddrukmeterglaasje melksinaasappeljoggenstethoscoopkind op glijbaanpillen