Actueel 

Praktijk Dokter van Doorn

Dokter van Doorn is vorig jaar bij ons gestopt met haar werkzaamheden als huisarts. Sinds januari 2015 zijn voor deze praktijk twee huisartsen aangetrokken:

Mevrouw M. van Gemert

Zij studeerde geneeskunde aan het UMC in Utrecht, welke zij in 2010 heeft afgrond. Na een jaar gewerkt te hebben als arts assistent interne geneeskunde in het IJsselland ziekenhuis, is zij in 2011 gestart met de specialisatie tot huisarts aan het Erasmus MC, waarbij zij haar opleiding deels bij Gezondheidscentrum Randweg heeft gevolgd. Sinds 2014 is zij werkzaam als huisarts in de regio Rotterdam.

De werkdagen van dokter Van Gemert zijn maandag en vrijdag.


Claudia Strang

De werkdagen van dokter Strang zijn maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht 

Mevrouw Drs. I.C.D.Y.M. Wolf-De Jonge is per 1 januari 2015 benoemd als voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Gezondheidscentrum Randweg, Stichting Tarwezigt en Stichting Zorg op Zuid te Rotterdam. Dit hebben de organisaties maandag 12 januari bekend gemaakt. Zij volgt de heer M. van Alderwegen op, die voorzitter was vanaf 2011 bij Gezondheidscentrum Randweg en de heer C. van der Padt, die deze functie vervulde bij Zorg op Zuid en Tarwezigt. Mevrouw Wolf is lid van Raad van Bestuur van de St. Anna Zorggroep sinds 1 januari 2013. Daarvoor was zij werkzaam als vaatchirurg in het St. Anna Ziekenhuis. Zij heeft haar opleiding geneeskunde in Rotterdam gevolgd en is om die reden goed bekend met de stad en haar inwoners. Zij heeft ervaring met samenwerkingsprocessen en veranderprocessen in de zorg. Zij is verder voorzitter van de Raad van Toezicht van Seniorenresidentie Ruiterbos in Breda.

De drie stichtingen voor de eerstelijnsgezondheidszorg in Rotterdam Zuid zijn het proces tot intensieve samenwerking/fusie ingegaan om te komen tot een goede samenhangende multidisciplinaire en geïntegreerde eerstelijnszorg in dit deel van Rotterdam. De stichtingen staan voor het bevorderen van een goede gezondheid, actieve leefstijl en algemeen welbevinden en bij ziekte of gebrek zolang mogelijk de regie over eigen leven te blijven houden. De gezondheidscentra bieden daartoe, waar nodig, multidisciplinaire en op ieders individuele omstandigheden afgestemde informatie, dienstverlening en/of geïntegreerde zorg en aandacht voor de lichamelijke, psychische- en sociale vragen van de patiënt in Rotterdam Zuid.Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek

Gezondheidscentrum Randweg vindt het belangrijk om haar patiënten regelmatig te bevragen over de zorg die zij levert. Wij doen dit door middel van een online enquête waar patiënten o.a. via hun emailadres voor worden uitgenodigd.
De uitkomsten van deze patiënttevredenheidsonderzoeken publiceren wij op de website. De uit de enquête gedestilleerde gegevens geven ons imput om aan kwaliteitsverbetering van onze zorg te werken. Verder geeft het inzicht in hoe de patiënten ons centrum beoordelen en biedt het ruimte voor verbetering.

Klik hier voor de resultaten van het Gezondheidscentrum

Klik hier voor de resultaten van de Fysiotherapie
Klik hier voor de resultaten van de Huisartsen
Klik hier voor de resultaten van POH-Somatiek
Klik hier voor de resultaten van POH-GGZ

 


NHG-Praktijkaccreditering

Gezondheidscentrum Randweg heeft ook dit jaar de NHG-Praktijkaccreditering afgesloten met goede evaluatie. Dat betekent dat wij ook het komende jaar geaccrediteerd zijn en drager blijven van het keurmerk.

Met de verlenging van het certificaat maken wij waar dat onze praktijk doorlopend werkt aan kwaliteitsverbetering en voldoet aan de eisen van de beroepsgroep. Een bijzondere prestatie en daar zijn wij trots op.

Vanaf 1 januari 2013 worden alleen nog medische patiëntgegevens uitgewisseld van degenen die hiervoor toestemming hebben gegeven aan hun zorgverlener, zoals uw huisarts.

Als uw zorgverlener is aangesloten bij het systeem dan zal hij u vragen of u akkoord bent dat uw gegevens kunnen worden uitgewisseld. Dit wordt via aan formulier geregeld. U kunt uw akkoord altijd weer intrekken.

Wilt u hulp bij het invullen van dit formulier kunt u dit samen doen met een medewerker van de Vraagwijzer. De Vraagwijzer zit op de eerste verdieping.


Gezondheidscentrum Randweg - Sandelingplein 16E - 3075 AG Rotterdam - T 010 432 99 33
bloeddrukmeterglaasje melksinaasappeljoggenstethoscoopkind op glijbaanpillen